Per iniciar un treball terapèutic cal que et sentis en un espai de confiança per parlar obertament. Avaluarem conjuntament els aspectes que volem abordar i concretarem la freqüència en la qual ens veurem. La nostra disposició horària facilitarà que trobem el moment adequat per tu.

Tot això, juntament amb el cost econòmic, t’ajudarà a decidir l’inici d’aquest procés transformador.