Habitualment un tractament es dóna per acabat quan pacient i terapeuta consideren que el treball realitzat conjuntament s’ha consolidat suficientment i permet seguir endavant sense el suport de la teràpia.

Quan, per alguna raó, es vol interrompre un tractament sempre és un moment difícil. El més recomanable és parlar obertament de les causes que ho motiven i fer un recull dels aspectes  treballats i els  pendents. Això permet arribar a una entesa i, en un altre moment, si cal, reprendre el treball.

Mai és aconsellable ni convé una interrupció sobtada. Podria convertir una bona