Formació:

  • Llicenciat en Psicologia (2008). Universitat Ramon Llull.
  • Màster en Psicologia Clínica y Psicopatologia (2011). Universitat Lliure de Brussel·les.
  • Curs de Psicoteràpia (2006). Centre terapèutic CYDOB, Barcelona.
  • Assistència regular a jornades, seminaris i congressos.

Experiència professional:

  • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica.
  • Practica clínica al Servei de Salut Mental Ulysse per a adults a Brussel·les, Bélgica, (2007/2011).
  • Practica clínica a l’Hospital Universitari Tivoli ala Louvière, Bèlgica, Departament d’infants i adolescents (2009/2010).
  • Pràctica professional multilingüe, castellà, català, francès i eventualment en anglès.
  • Experiència clínica amb persones en situació d’exili, amb i sense intèrpret.

This post is also available in: Castellà