El cost econòmic de qualsevol servei sempre és complexe, cal trobar un equilibri entre els dos (cost/servei).

En el nostre centre, quan fixem els honoraris, procurem tenir present diferents variables que intervenen per arribar a l’equilibri que esmentava. Són: la nostra formació permanent, la nostra experiència, el barem orientatiu que ens proporciona el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, la sostenibilitat del centre, el barri on estem ubicats.

Monedes i bitllets

Quan se’ns demana una hora d’entrevista, com a professionals, assumim el compromís d’atendre aquella persona en l’horari fixat i, de la mateixa manera, esperem de l’altra persona, el seu compromís d’assistència  Habitualment no representa cap problema, però en ocasions no és possible respectar el compromís i això suposa una situació difícil de resoldre. Lògicament aquella hora reservada no es dóna a cap altre persona; per tant, si la persona citada no ve, aquella hora no la podem treballar. Entenem que hi ha determinades circumstàncies en les que un imprevist pot impedir l’assistència a la cita, però també pensem que l’imprevist l’ha d’assumir la persona que el té, i, en aquest sentit, cal pagar aquella hora de treball, malgrat no s’hagi pogut fer. Justament, perquè ens fem càrrec que tots estem exposats a un imprevist, acostumem a donar una nova hora de visita per poder recuperar, dins de les nostres possibilitats horàries i sense càrrec econòmic, aquell espai, però en cap cas considerem adequat que sigui el professional qui assumeixi l’imprevist de l’altre en quan al cost econòmic. Evidentment, si qui no pot acudir a la cita és el professional, s’aplica el mateix principi, i en aquest cas serem nosaltres els que assumirem el cost.

Així, doncs, considerem que el respecte pel nostre treball és bàsic per establir un bon marc que permeti desenvolupar-lo.

Aquesta informació sempre la donem abans d’iniciar un tractament, on acordem l’horari habitual de visita.

Entenem que hi ha d’altres espais de salut on apliquen criteris diferents i de vegades això dificulta la comprensió d’aquest plantejament, però també es cert que quan es treballa en les nostres condicions difícilment la gent s’ha d’estar a la sala d’espera esperant que el professional acabi una altre visita dins l’hora que s’ha pactat prèviament.

Es bo que, aquests aspectes que van units al treball que desenvolupem, quedin sempre ben aclarits per estalviar posteriors dificultats que poden distorsionar-lo innecessàriament.

Marga Pérez i Herms
Psicòloga i Psicoterapeuta

This post is also available in: Castellà


Deixa un comentari