El diagnòstic és l’estudi que permet valorar la situació emocional de cada pacient.

Farem una entrevista inicial per recollir la informació general i delimitar els aspectes en els quals volem aprofundir. Si es disposa d’altra documentació rellevant (altres informes psicològics, mèdics, acadèmics, etc.)la recollirem per contrastar. Quan es tracta d’un infant o adolescent, aquesta entrevista, es fa amb els pares.

Seguirem amb unes tres o quatre visites diagnòstiques per valorar l‘estat psicològic del pacient a través d’entrevista. Amb els infants, l’aplicació de tests projectius, proves de nivell intel·lectual, d’acord amb l’estudi que ens plantegem, ens faciliten aquesta tasca.

Finalment es realitza una entrevista de devolució, per explicar els resultats obtinguts en el nostre estudi i valorar conjuntament l’orientació terapèutica, és a dir el procés a