El treball amb els infants ens permet conèixer els aspectes fonamentals de l’origen de les estructures de personalitat, les relacions familiars i socials que es van forjant durant els primers anys de vida, el pas per diferents etapes de creixement, etc. Els adults del seu entorn li serveixen de referents i cal, doncs, treballar de manera integrada amb la família, l’escola, i els altres professionals.

Aquest vèrtex ens permet fer un treball amb adolescents, joves, adults, famílies i parelles atenent la complexitat que representen les diferents funcions que anem desenvolupant al llarg de la vida, tant en l’àmbit personal (fill/-a, pare/mare, avi/-a…), com el professional (treballador, company, directiu…).

El que distingeix el nostre treball és la manera de realitzar-lo. El fet d’acompanyar les persones en el seu procés de creixement i en els processos de canvi creant espais mentals que ho facilitin i el temps necessari per aconseguir-ho.

En moltes ocasions el pacients esperen unes directrius concretes que els ajudin a vèncer les seves dificultats però això el que genera és dependència del psicòleg, el que volem és estimular l’autonomia, les capacitats i el pensament. Que en alguna ocasió es pugui donar una pauta concreta no vol dir que la dinàmica habitual sigui aquesta, l’experiència ens mostra que amb les preguntes adequades cadascú troba la seva manera de tirar endavant.

La psicologia ens proporciona coneixements, eines i tècniques que ens permeten fer front a situacions difícils que d’altre manera no podríem.

This post is also available in: Castellà

Deixa un comentari