Formació:

  • Llicenciat en Psicologia (1988). Universitat Central de Barcelona.
  • Postgrau en Sexologia Clínica a ISEP Barcelona (1989-90).
  • Postgrau en Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport a la Universitat de Barcelona, (1991).
  • Postgrau en Psicoteràpia Psicoanalítica a l’ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica) (1997/99).
  • Assistència regular a congressos, tallers i seminaris.

Experiència professional:

  • Psicòleg clínic i psicoterapeuta en exercici privat des de l’any 1991.
  • Psicòleg a un Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) a la Xarxa Pública.
  • Assessorament a escoles d’ensenyament ordinari i especial (trastorns greus del desenvolupament).
  • Conferències, xerrades i col·loquis en diferents àmbits.
  • Publicacions diverses a premsa.

This post is also available in: Castellà