Marga Pérez i Herms

Formació:

 • Llicenciada en Psicologia (1982). Universitat Central de Barcelona.
 • Formació continuada 7 anys a la Xarxa Pública. Hospital Sant Pere Claver.
 • Postgrau en Psicoteràpia Psicoanalítica a l’ACPP (Assossiació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica) (1999/2002).
 • Assistència regular a jornades, congressos i seminaris.

Experiència professional:

 • Fundadora del Centre ABAC Psicologia (1984).
 • Psicòloga clínica i psicoterapeuta en exercici des de l’any 1983.
 • Psicòloga clínica 7 anys a la Xarxa Pública.
 • Membre, durant 10 anys, del Grup d’Adopció del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, organitzant seminaris i jornades nacionals.
 • Psicòloga escolar en diferents centres educatius, desenvolupant tasques amb els alumnes, pares i la formació permanent del professorat.
 • Conferències, xerrades i col·loquis en diferents àmbits.
 • Coordinadora d’un grup de cinema (2002-2013), format per professionals de la psicologia.
 • Publicacions a premsa i revistes. Col·laboradora en diferents programes de ràdio abordant temes d’interès popular.

Rocío Valle Téllez

Formació:

 • Llicenciada l’any 1996 per la Universitat de Barcelona.
 • Formació dins la xarxa pública: Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat, Hospital Sant Joan de Déu. CPB.
 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica a l’ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia psicoanalítica) del 1999 fins el 2003.
 • Postgrau Psicoteràpia focalitzada en les emocions. (UDG. Gener a octubre de 2015)
 • Assistència regular a jornades i seminaris i congressos.

Experiència professional:

 • Psicòloga clínica i psicoterapeuta en exercici des de l’any 2003 fins l’actualitat atenen nens, adolescents i adults.
 • Psicòloga a equip tècnic de centre d’acolliment per a nens tutelats (en l’actualitat)
 • Psicòloga i psicoterapeuta a un Centre d’Atenció Precoç (CDIAP) a la xarxa pública (8 anys)
 • Conferències i xerrades en diferents àmbits i temàtiques.
 • Conducció de grups de formació d’adults i autoajuda (Hospital Vall d’Hebró)

Carme Gàlvez Rendón

Formació:

 • Llicenciada en Psicologia (1990). Universitat Central de Barcelona.
 • Formació continuada durant 7 anys dins la Xarxa Pública. Hospital Sant Joan de Déu.
 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (2006/2010).
 • Assistència regular a jornades i seminaris.

Experiència professional:

 • Psicòloga clínica i psicoterapeuta en exercici des de l’any 1998.
 • Psicòloga especialista en diagnòstic i tractament maltractaments i abusos sexuals des de 1991, treballant en la Fundació Concepció Juvanteny.
 • Membre de la SCRIMP ( Societat Catalana de Rorscharch i Mètodes Projectius).
 • Membre d’IPSI Institut de Psicologia) Centre d’atenció, docència i investigació en Salut Mental.
 • Membre del TIP (2004-2006) (Torn d’Intervenció Professional del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Psicologia forense àmbit civil i penal).
 • Conferències, seminaris, xerrades en diferents àmbits.
 • Publicacions.

Albert Torné i Ripoll

Formació:

 • Llicenciat en Psicologia (1988). Universitat Central de Barcelona.
 • Postgrau en Sexologia Clínica a ISEP Barcelona (1989-90).
 • Postgrau en Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport a la Universitat de Barcelona, (1991).
 • Postgrau en Psicoteràpia Psicoanalítica a l’ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica) (1997/99).
 • Assistència regular a congressos, tallers i seminaris.

Experiència professional:

 • Psicòleg clínic i psicoterapeuta en exercici privat des de l’any 1991.
 • Psicòleg a un Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) a la Xarxa Pública.
 • Assessorament a escoles d’ensenyament ordinari i especial (trastorns greus del desenvolupament).
 • Conferències, xerrades i col·loquis en diferents àmbits.
 • Publicacions diverses a premsa.

Enric Artés Closa

Formació:

 • Llicenciat en Psicologia (2008). Universitat Ramon Llull.
 • Màster en Psicologia Clínica y Psicopatologia (2011). Universitat Lliure de Brussel·les.
 • Curs de Psicoteràpia (2006). Centre terapèutic CYDOB, Barcelona.
 • Assistència regular a jornades, seminaris i congressos.

Experiència professional:

 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica.
 • Practica clínica al Servei de Salut Mental Ulysse per a adults a Brussel·les, Bélgica, (2007/2011).
 • Practica clínica a l’Hospital Universitari Tivoli ala Louvière, Bèlgica, Departament d’infants i adolescents (2009/2010).
 • Pràctica professional multilingüe, castellà, català, francès i eventualment en anglès.
 • Experiència clínica amb persones en situació d’exili, amb i sense intèrpret.

Mª Ángeles Herrero Fernández

Formació:

 • Màster en Artteràpia per la Universitat de Barcelona, (UB) (2005-2008).
 • Estudis, en curs, de psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Llicenciada en Belles Arts per la UB (1999).
 • Llicenciada en Hª de l’Art, per la UB (1988).

Experiència professional:

 • Centres d’Assistència i Seguiment a persones amb addiccions (2010-2013).
 • Centre AFAMES, salut mental amb adults (2011).
 • Aula d’Acollida d’adolescents immigrants (2010).
 • Centre d’Educació Especial, San Joan de la Creu i nens amb dificultats d’ aprenentatge, Escola Pau Vila (2006-2008).

Ponències:

 • II Congrés de la FEAPA en Madrid. (Federació d’Associacions d’Artteràpia).
 • Congrés d’Artteràpia i Teràpies Creatives, a Saragossa.
 • Congrés de Patologia Dual, a Barcelona.
 • Universitat de Granada.

Presidenta de l’ ATe, (Associació Professional d’artterapeutes Espanyola).

Cofundadora de l’ Associació DINSART, (Artteràpia i Teràpies Creatives).

Revista d’artteràpia INSPIRA: membre de l’equip editorial.

Disponible en Français, Castellano