Formació:

 • Llicenciada en Psicologia (1990). Universitat Central de Barcelona.
 • Formació continuada durant 7 anys dins la Xarxa Pública. Hospital Sant Joan de Déu.
 • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (2006/2010).
 • Assistència regular a jornades i seminaris.

Experiència professional:

 • Psicòloga clínica i psicoterapeuta en exercici des de l’any 1998.
 • Psicòloga especialista en diagnòstic i tractament maltractaments i abusos sexuals des de 1991, treballant en la Fundació Concepció Juvanteny.
 • Membre de la SCRIMP ( Societat Catalana de Rorscharch i Mètodes Projectius).
 • Membre d’IPSI Institut de Psicologia) Centre d’atenció, docència i investigació en Salut Mental.
 • Membre del TIP (2004-2006) (Torn d’Intervenció Professional del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Psicologia forense àmbit civil i penal).
 • Conferències, seminaris, xerrades en diferents àmbits.
 • Publicacions.

This post is also available in: Francès Castellà